Πρόταση νόμου για περιορισμών των διαδηλώσεων κατέθεσε το ΛΑΟΣ (TVXS)

TVXS

Πρόταση νόμου κατέθεσε το ΛΑΟΣ για την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι σε υπαίθριες συναθροίσεις και τον «εξορθολογισμό του πλαισίου διαδηλώσεων και πορειών στα αστικά κέντρα».

Το ΛΑΟΣ επικαλούμενο το άρθρο 11 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, υποστηρίζει ότι υπάρχει κατάχρηση του δικαιώματος. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΛΑΟΣ αποτέλεσμα αυτής της κατάχρησης είναι η παραβίαση άρθρων του Συντάγματος που προστατεύει την επαγγελματική ελευθερία, την ελεύθερη συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου (αρθ. 5 παρ. 1 Σ), αλλά και το δικαίωμά του να κινείται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς σε όλη την επικράτεια (αρθ. 5 παρ. 4 Σ) και το δικαίωμα εργασίας όλων των εργαζομένων (αρθ. 22 παρ. 1 Σ).

«Από την διατύπωση της συνταγματικής επιταγής καθίσταται σαφές ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι δεν είναι απόλυτο, αλλά μπορεί αιτιολογημένα να περιοριστεί: Συγκεκριμένα αφορά α) μόνο στους Έλληνες πολίτες (ρητή διατύπωση παρ. 1), β) οι συναθροίσεις πρέπει να διενεργούνται ησύχως και χωρίς όπλα και γ) στις υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δημόσια ασφάλεια και η ομαλή κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου (παρ. 2). Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι με τη διενέργεια πορειών και διαδηλώσεων δεν μπορεί να ασκείται καταχρηστικά, όπως ρητά αναφέρεται στο αρθ. 25 παρ. 3 Σ η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται, πράγμα που, άλλωστε, ισχύει σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες», αναφέρει το ΛΑΟΣ.

Στην πρόταση νόμου του ΛΑΟΣ εξειδικεύεται η παράγραφος 2 του αρθ. 11 του Συντάγματος, καθορίζονται οι όροι των υπαίθριων συναθροίσεων, ώστε να μένει πάντα ελεύθερη δίοδος στις λεωφόρους και οδούς, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κινούνται ελεύθερα και ο εμπορικός κόσμος να μην καταστρέφεται, απαγορεύεται η συμμετοχή ατόμων με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά στις δημόσιες συναθροίσεις και καθορίζεται η ευθύνη των διοργανωτών που δε θα τηρήσουν τα άρθρα του παρόντος.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: