Η Ελευθερη ενεργεια εφτασε

Χρόνια πριν είχα κάνει μία εκτενή εμπεριστατωμένη και κοπιαστική έρευνα, που έθαψα κάτω από τόνους κακού και αφρόντιστου γραψίματος. Πάραυτα μήνες αναζήτησης πηγών με τις οποίες θα μπορούσα να έρθω σε προσωπική επαφή με έπεισαν πως υπάρχουν πάνω από μία μέθοδοι για την παραγωγή ενεργειακής υπεραπόδοσης, όπως με έπεισαν και πως υπάρχει μία τεράστια προσπάθεια … Continue reading